ONGELIJK

Zijn de mondiale problemen met water op te lossen? De mening van drie deskundigen, die betrokken zijn bij het komende Wereld Water Forum.

Dr.ir. Frank Rijsberman

Functie: directeur adviesbureau Resource Analysis in Delft; hij was intensief betrokken bij het opstellen van de World Water Vision.

,,De wereld beschikt over meer dan genoeg zoet water. Van de 40.000 kubieke kilometer gebruiken we misschien 5 procent. Probleem is dat het zoete water ongelijk is verdeeld. Landen als Noorwegen en Canada beschikken over onmetelijke hoeveelheden, maar in India en het Midden-Oosten kom je tekort. Met alle gevolgen van dien voor hygiëne en gezondheid. Via de voedselvoorziening is water een wereldwijd probleem geworden. Een kilo tapioca die als varkensvoer bij Rotterdam ons land binnenkomt, staat gelijk aan 1.000 liter water. De wereldwijde handel in voedsel is eigenlijk een handel in `virtueel' water. Tekorten aan water hebben direct effect op de voedselvoorziening, niet alleen lokaal, maar wereldwijd.

,,De enige remedie is een wezenlijke verandering in de manier waarop we met water omgaan. We moeten ons realiseren dat het een schaarse hulpbron is. Dat betekent onder meer dat water een prijs moet krijgen. Als je voor water een reële prijs zou betalen, komt er ruimte voor nieuwe technologie en nieuwe concepten. Nu doen we alle mogelijke moeite om water te zuiveren tot drinkwater en vervolgens spoelen we er het toilet mee door. Waarom zou je niet een toilet ontwikkelen dat niet meer doorgespoeld hoeft te worden?

,,Het argument dat arme mensen niet in staat zijn om voor water een prijs te betalen, gaat niet op. Veel armen betalen nu al een hoge prijs. In steden als Jakarta en Karachi betalen ze twintig tot dertig keer zoveel als de mensen die op de door de overheid gesubsidieerde waterleiding zijn aangesloten. Je kunt die subsidie beter aanwenden voor inkomenssteun aan de armen. Als je het geld gebruikt om water goedkoop of gratis te leveren, geef je het verkeerde signaal af.''