Nederland karig met officiële feestdagen

Het verzoek van moslims om hun Offerfeest een officiële feestdag te maken, oogstte weinig bijval.

Maar Nederland heeft, internationaal bezien, heel weinig officiële feestdagen.

Het lijstje officiële feestdagen dat iedere natie er op nahoudt, weerspiegelt de nationale identiteit van het betreffende land. Het is zoiets als: Toon mij uw officiële vrije dagen en ik zeg u wie u bent. Zo heeft het vergrijsde Japan een Respect-Voor-De-Ouderen Dag (15 september), en het agrarische Thailand de Dag van de Koninklijke Ploeg-Ceremonie (9 mei).

Vandaar wellicht de overwegend negatieve reacties deze week op het verzoek van enkele moslimgroeperingen om hun Offerfeest op te nemen in de rij van Nederlandse feestdagen. De Nederlandse feestdagen zijn, behalve nieuwjaarsdag, gerelateerd aan het christendom, het koningshuis (Koninginnedag) of de geschiedenis (Bevrijdingsdag). De islamitische instellingen menen dat nu het aantal moslims in Nederland zo'n 700.000 bedraagt het tijd wordt het Offerfeest op te nemen in de nationale kalender.

De werkgeversorganisatie VNO/NCW reageerde zuinig: moslims kunnen een snipperdag nemen, maar een verplichte vrije dag voor iedereen gaat de werkgevers te ver. Zij vrezen ,,een wildgroei aan verplichte vrije dagen''. Ook die zuinigheid lijkt typerend voor Nederland.

Een blik op de internationale vrijedagenkalender leert namelijk dat ons land, op de Volksrepubliek China en India na, een van de karigste is met nationale feestdagen.

Een land waar de wettelijk verankerde gelijkwaardigheid van geloofsgemeenschappen in vrije dagen geteld het meest tot uiting komt, is Indonesië, waarbij het gaat om moslims, christenen en hindoes. De kalender van dat land is doorregen met 12 zogeheten hari merah, ofwel rode dagen. Dit jaar zijn dat er 14 omdat het twee dagen durende Suikerfeest, waarvan de datum afhangt van de maanstand, zowel in januari als in december valt.

Nu dit land streeft naar de gelijkstelling van de etnisch-Chinese minderheid valt bovendien te verwachten dat ook boeddhistische feesten, de verjaardag van Confucius en het Chinees Nieuwjaar vrije dagen zullen worden.

Indonesië spant zeker niet de kroon waar het nationale feestdagen betreft: die eer gaat naar het profane Australië met 26 dagen. Daarin zitten maar liefst vier Dagen van de Arbeid (5 maart, 13 maart, 1 mei en 2 oktober), twee keer Koninginnedag (op 12 juni en 2 oktober), een nationale Picknick Dag (7 augustus), een Recreatie Dag (7 november) en een Achturige Werkdag Dag (6 maart).