Meer herintreders in het onderwijs

Het aantal vrouwen dat weer lerares op de basisschool wordt, groeit gestaag. Vandaag is de 2.500ste oud-onderwijzer weer voor de klas gaan staan. Zo'n 3.500 kandidaten volgen nu een cursus, van wie 1.200 een bijscholingscursus. Het bureau dat de herintreders aan een baan probeert te helpen, wil nu nieuwe doelgroepen benaderen om het grote tekort aan leerkrachten verder in te lopen. Het gaat om leraren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of vervroegd zijn uitgetreden.