Leningen Japanse bedrijven blijven dalen

Het totale bedrag van leningen aan het bedrijfsleven in Japan is in februari met 6,3 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks het feit dat de Bank van Japan vanaf februari 1999 een tarief van 0,5 procent hanteert. De kortetermijnrente is zelfs nul. De centrale bank stelde vorig jaar het `nultarief' in om de economie uit de ernstigste recessie in vijftig jaar te halen. Een lage rente stimuleert het bedrijfsleven om geld te lenen. Deze leningen moeten leiden tot hogere investeringen, die de economische groei op termijn bevorderen en deflatie tegengaan. De bedrijven gebruiken hun leningen bij banken echter liever om oude leningen af te betalen. Ook de banksector is debet aan de teruggang in leningen. Veel banken zijn slechts bereid om `veilige' leningen uit te schrijven. Leningen aan risicovolle ondernemingen zijn hierdoor schaars. (Reuters)