`Lagere groei Nederlandse economie'

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor de komende twee jaar een lagere groei van de Nederlandse economie dan het CPB. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd OESO-rapport over Nederland.

Volgens het rapport zal het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar en in 2001 toenemen met ongeveer 2,75 procent. Het CPB voorspelde in december een groei van 3,25 procent voor dit jaar, maar schroefde de prognose een maand geleden op naar 4 procent. Dat de groei wat afneemt ten opzichte van voorgaande jaren, vindt de OESO geen ramp. Het rapport spreekt van een welkome afkoeling van de economie. Nederland heeft immers te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een relatief hoge inflatie. Hoewel de OESO afkoeling verwacht, waarschuwt de organisatie wel dat de regering waakzaam moet blijven voor het risico van oververhitting en het begrotingsbeleid zo nodig snel moet verkrappen.

Volgens het rapport zal de groei van de particuliere bestedingen wat minder uitbundig worden en blijft de ontwikkeling van de investeringen aan de matige kant. Maar dat wordt waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd door een verbetering in de buitenlandse handel doordat de groei van exportmarkten aantrekt. De loonstijgingen zullen wat toenemen. Doordat ook de importprijzen stijgen, zal de inflatie, gemeten aan de consumentenprijzen, oplopen en boven het gemiddelde van de Europese Unie blijven.

De onzekerheden in de prognoses liggen vooral bij de binnenlandse ontwikkelingen. De mate van krapte op de arbeidsmarkt is volgens de OESO moeilijk te schatten. Dat betekent dat er in de ramingen van lonen en prijzen flinke foutenmarges zitten.

De loonmatiging kan minder effectief uitpakken dan verwacht en de groei groter. Dat kan leiden tot een situatie van oververhitting. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de huizenprijzen gaan inzakken, misschien in combinatie met een sterke daling van de aandelenkoersen. Dan kan de economische groei sterker afnemen dan voorspeld.

Het rapport geeft speciale aandacht aan de zorgsector. De uitgaven voor de gezondheidszorg belopen 8 procent van het bbp. Volgens het rapport presteert het Nederlandse systeem over het algemeen goed. Het belangrijkste negatieve punt is het ontstaan van wachtlijsten. (ANP)