IN EIGEN HAND

Zijn de mondiale problemen met water op te lossen? De mening van drie deskundigen, die betrokken zijn bij het komende Wereld Water Forum.

Dr. A. Agarwal

Functie: directeur Centre for Science and Environment in New Delhi

,,Chittoor, een duizend jaar oude stad in de deelstaat Andra Pradesh in India, kampte midden jaren tachtig met een tekort aan water, omdat het bijna een jaar niet had geregend. Uit historische gegevens bleek dat het vroeger soms wel drie jaar achter elkaar niet regende, zonder dat er een watertekort ontstond. Regenwater werd opgevangen en via een stelsel van kanalen afgevoerd naar reusachtige kelders. Van daaruit werd het gedistribueerd over de stad en de omliggende velden. Ook op het platteland bestonden allerlei ingenieuze systemen om regenwater op te slaan. Veel dorpen beschikten over kleine zelfgebouwde dammetjes, de johads, die ervoor zorgden dat het water niet meteen wegliep.

,,Die oude technieken zijn halverwege de negentiende eeuw verloren gegaan. In die tijd werd watervoorziening een zaak van de overheid. Voor een bureaucratie is het opslaan van regenwater veel te bewerkelijk; liever maakt men gebruik van rivier- en vooral grondwater. Een gevolg was dat de mensen niet meer betrokken waren bij de watervoorziening. In plaats van zelf actie te ondernemen, klaagde men bij het waterleidingbedrijf. Ook de verspilling nam toe, water was immers een zorg van de overheid.

,,Een paar jaar geleden hebben we de aanzet gegeven tot een campagne om de oude systemen in ere te herstellen en regenwater op te slaan. Niet alleen op het platteland, ook in de stad. Al die daken lenen zich prima voor het opvangen van regenwater. In Hydarabad bijvoorbeeld voorzien de mensen zich al voor een deel met zelf opgevangen regenwater in hun behoefte. Een schijntje, maar het begin is er. De mensen nemen de watervoorziening weer in eigen hand en dat is de beste remedie tegen dreigende tekorten.''