Griekenland kandidaat EMU

Griekenland heeft vandaag officieel het lidmaatschap aangevraagd voor de Europese monetaire en economische unie (EMU). Het zou daarmee het twaalfde lid worden. Naar verwachting zullen de elf overige staats- en regeringsleiders op hun top op 19 juni de aanvraag goedkeuren. Eerst zullen nog de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hun oordeel over de Griekse financiële staat van dienst moeten geven.

Het Griekse lidmaatschap zou dan op 1 januari 2001 kunnen ingaan. De socialistische regering van Griekenland hoopt volgens waarnemers dat het aanstaande lidmaatschap gunstig voor haar zal uitpakken tijdens de algemene verkiezingen, die op 9 april in Griekenland worden gehouden.

Op 1 januari 1999, toen de EMU van start ging, werd Griekenland nog geweerd omdat het niet voldeed aan de financiële criteria. Maar (onder meer) creatief boekhouden zou het land rijp hebben gemaakt voor de EMU. De inflatie, zo bleek eerst afgelopen dinsdag, is de afgelopen 12 maanden gedaald tot 2,2 procent. Voor de EMU geldt als maatstaf dat de inflatie niet meer dan 1,5 punt mag afwijken van het gemiddelde van de drie leden met het laagste inflatiecijfer.

De Griekse staatsschuld is weliswaar nog groot (vijf procent meer dan de omvang van het Griekse bruto binnenlands product), maar vergeleken met België en Italië doet Griekenland het niet slechter.

Analisten menen dat de nieuwe Griekse regering na de verkiezingen van 9 april zal moeten doorgaan met de privatisering van de staatsbedrijven, zoals nutsbedrijven en de nationale luchtvaarmaatschappij Olympic Airways, en met de hervorming van de pensioenen.