Gemeenteraden

`Brussel' beperkt macht van gemeenteraden, aldus Rob de Rooij in deze krant van 28 februari. Een tendentieuze kop, die later dan ook genuanceerd wordt door de conclusie, dat de ,,Europese integratie mogelijk leidt tot aantasting van de gemeentelijke beleidsvrijheid''. De Rooij noemt drie ontwikkelingen om zijn stelling te onderbouwen, waarvan geen enkele hout snijdt.

Het eerste voorbeeld geldt slechts het beperkte aantal grensgemeenten dat deel uitmaakt van de zogenaamde Euregio's. Euregio's hebben erg weinig bevoegdheden en nog minder geld. Hier gaat de lokale democratie niet ten onder.

Ten tweede zouden gemeenten steeds minder te zeggen krijgen over milieu en ruimtelijke ordening als gevolg van toenemende Europese regelgeving. Wel, als `Brussel' er niet was, dan had `Den Haag' die regelgeving waarschijnlijk wel aangescherpt.

En als derde voorbeeld: het lobbywerk van gemeenten in Brussel stelt weinig voor. Het Europese Comité van de regio's heeft vooralsnog slechts de bevoegdheid adviezen af te geven. Logischer ware het daarom tot een versterking van de democratie op Europees niveau op te roepen.