ENFB ruilt ideologie in voor belang

De Fietsersbond ENFB heeft zijn naam ingekort en zijn ideologie verruild voor pragmatisme.

. Iedere gemeente in Nederland kan zich vanaf deze week bij de Fietsersbond aanmelden om het wegennet op fietsvriendelijkheid te testen. De bond heeft daartoe speciale meetfietsen ontwikkeld: een videocamera bevestigd op de fiets filmt het wegdek en de gevaren; computergestuurde meetapparatuur registreert hobbels, lawaai en snelheid. De Utrechtse wethouder Kernkamp maakte gisteren de eerste testrit. De resultaten van de zogenoemde quick scan indicator gaan vergezeld van een analyse van het gemeentelijke verkeersbeleid, van een analyse van CBS-statistieken zoals het gebruik van de fiets ter plaatse, de kans op ongelukken en diefstal ter plaatse, alsmede van een zogenoemde tevredenheids- enquête onder fietsers. De Fietsersbond kan maximaal vijftig gemeenten onderzoeken. Van de gemeenten wordt een vrijwillige bijdrage van vijf cent per inwoner gevraagd. In november dit jaar zal de bond de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland uitroepen tot Fietsstad 2000.

Het initiatief illustreert de koerswijziging van de bond die dit jaar zijn vijfentwintigjarig bestaan viert. Na jaren van idealisme en ideologisch getinte acties, gericht op de motieven om te fietsen, wil de bond zich de komende jaren opstellen als de belangenbehartiger van álle fietsers ,,of mensen nou fietsen omdat ze het lekker, goedkoop, snel, gezond of milieuvriendelijk vinden'', aldus voorzitter Taco Schmidt van de bond.

De nieuwe zakelijkheid blijkt niet alleen uit op de praktijk gerichte acties, maar ook uit de naam. Bij de oprichting heette de bond de Eerste, Enige, Echte Wielrijdersbond (ENWB), later werd dat ENFB, en weer later Fietsersbond ENFB. Nu is het kortweg Fietsersbond. De bond heeft 34.000 leden en 130 afdelingen .

De bond gaat zich de komende jaren richten op concrete verbeteringen voor fietsers. Algemene verkeersdiscussies zijn voor de bond alleen van belang als er een fietsbelang mee gediend is, laat voorzitter Schmidt weten. Schmidt noemt als voorbeelden voorkomen dat sluiproutes bij het rekeningrijden fietsers overlast bezorgen en voorkomen dat bij spoorlijnen zoals de toekomstige hogesnelheidslijn overgangen worden opgeheven die voor fietsers een snelle route betekenen. Ook de ruimtelijke ordening zal de komende jaren de aandacht krijgen van de Fietsersbond. Schmidt hamert op de bereikbaarheid van bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. De bereikbaarheid per fiets wordt er volgens de Fietsersbond niet beter op door de schaalvergroting van scholen en ziekenhuizen. Niet alleen verdwijnen daarbij locaties, maar ook wordt de hoofdlocatie niet zelden buiten woonwijken gevestigd.

De Fietsersbond is voorstander van de aanleg van een vierbaans fietssnelweg tussen Utrecht en Amsterdam, waarvoor deze week een haalbaarheidsstudie werd gepubliceerd. Wel vindt de bond het jammer dat die snelweg niet reikt tot in de centra van beide steden. ,,Daar zit de meeste winst voor fietsers'', aldus beleidsmedewerker Otto van Boggelen van de bond. De wethouder Kernkamp verwerpt de kritiek. Hij stelt dat de fietssnelweg niet aansluit op de Utrechtse binnenstad, maar wel op een fietspadennetwerk in de nieuwe wijk Leidsche Rijn.

In het jubileumjaar van de Fietsersbond is er in juni een tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum `Fietsen in Amsterdam en Peking', herbergt het hoofdstedelijke Vondelpark op 18 juni het Fietsfeest 2000 en heeft aansluitend Vélo Mondial 2000 plaats in de Amsterdamse RAI.

    • Arjen Schreuder