DRAAIMOLEN

Mensen hebben vijf liter water per dag nodig, willen zij overleven. In het Westen draaien we simpelweg de kraan open, maar in andere delen van de wereld – zoals Afrika – wordt water met de hand uit de grond gepompt en met de hand getransporteerd. Een lastig karwei, dat veelal door vrouwen en meisjes wordt verricht en nogal wat rugklachten veroorzaakt.

De Zuid-Afrikaanse ingenieur Ronnie Stuiver kwam met een oplossing. Kinderen, zo viel het Stuiver op, hebben enorm veel energie die meestal alleen voor spel wordt aangewend. Combineer dit gegeven met het gegeven moeder-heeft-rugklachten en je komt uit bij... een draaimolen. Geen standaarddraaimolen, maar een draaimolen die 1.400 liter water per uur vanuit de grond in een opslagtank pompt (tegen 150 liter met een handpomp). Mits er natuurlijk wordt gedraaid, maar dat blijkt geen probleem.

De eerste draaimolen, die vorig jaar in Daveyton, zo'n dertig kilometer ten oosten van Johannesburg werd geïnstalleerd, blijkt een doorslaand succes. Drie- tot zesjarigen van de lokale Thabong kleuterschool kunnen hun lol niet op; dankzij hun spel komt de irrigatie in Daveyton op een steeds hoger plan te staan.

Dankzij de draaimolen behoren niet alleen de rugklachten tot het verleden, maar ook de grootschalige werkloosheid in het dorp; de inwoners van Daveyton kunnen nu hun eigen groenten verbouwen.