`Doodschop' was duw

In het bericht Agent gestraft voor doodschop (in de krant van woensdag 8 maart, pagina 1) staat dat de rechtbank bewezen acht dat agent John V. op 22 september de 48-jarige dakloze A. van Driel opzettelijk zwaar heeft mishandeld. Dat is onjuist. De rechtbank acht bewezen dat de politieman aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld en dat het aan hem is te wijten dat Van Driel is overleden. Ook de kwalificatie `doodschop' in de kop is verkeerd. Volgens de rechtbank gaf de agent Van Driel een duw. Zie ook pagina 3