Derde Weg als corrector 1

De argumenten van René Cuperus ten faveure van de Derde-Weg-stroming binnen de sociaal-democratie zijn stevig (NRC Handelsblad, 3 maart). De rol van corrector van het ruige kapitalisme, in de vorige eeuw samen met anderen met succes vervuld, moet en kan de sociaal-democratie voortzetten in deze tijd met zijn steeds meer mondiale en dynamische Nieuwe Economie. Andere sociaal-democraten vinden de analyse, die de aanhangers van de Derde Weg van de huidige economie maken, oppervlakkig. Er zou een naïeve politiek uit voortkomen die het zeker gaat afleggen tegen de mondiaal-kapitalistische krachten. Dat de sociaal-democratie in Europa nu in de lift zit, zou niet komen vanwege de waardering voor de corrigerende rol (de in de knel gekomenen keren zich immers van de politiek af) maar omdat zij zich soepel laat vervormen door de economie. De discussie wordt niet bevorderd door, zoals milieumensen wel doen, de vrijemarktoptimisten te verwijten autisten en ideologische fantasten te zijn. Evenmin moeten de aanhangers van de Derde Weg hun opposanten een nostalgische retro-benadering verwijten, zoals Cuperus doet. De discussie, immers over onze toekomst, is het waard om zakelijk gevoerd te worden.