Code geeft sollicitant meer houvast

Werkgevers moeten zich bij sollicitaties aan strenge regels houden. Werkgevers en werknemers hebben in de Stichting van de Arbeid hierover afspraken gemaakt. De vakbeweging pleit al jaren voor een code maar de werkgeversvereniging VNO-NVW en MKB-Nederland voelden hier weinig voor. De kogel is nu door de kerk tot grote tevredenheid van de FNV. Werkgevers moeten sollicitanten uitvoerig informeren over de te volgen procedure. Vragen die niets met de functie te maken hebben, mogen tijdens het gesprek niet meer aan de orde komen. Bedrijven moeten binnen enkele weken de werkzoekende laten weten of die de baan al dan niet krijgt. Houden bedrijven zich niet aan de afspraken dan kunnen sollicanten een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid. Het oordeel van de onafhankelijke commissie is niet bindend, maar geldt als een zwaarwegend advies. (ANP)