BOEKEN

Het aantal boeken over water is legio. Een overzicht:

H2O. A Biography of Water Een alleraardigst boek van Philip Ball. Centrale thema: water als substantie en de fysische eigenschappen ervan. Weidenfeld & Nicholson, 1999.

World Water Vision. Making Water Everybody's Business Eindrapport dat William Cosgrove en Frank Rijsberman voor de World Water Council schreven. Earthscan, London, 2000. Of: downloaden via www.watervision.org.

Water in Crisis. A guide to the World's Fresh Water Resources Wordt beschouwd als hét boek over de wereldwaterproblematiek. Deel 1 bevat negen hoofdstukken over zaken als de wereldwatervoorraden, waterkwaliteit en gezondheid en water- en ecosystemen.In deel 2 heeft redacteur Peter Gleick een grote hoeveelheid data over allerlei aspecten van water bij elkaar gezet. Oxford University Press, Oxford/New York, 1993.

The World's Water 1998-1999. The Biennial Report on Freshwater Resources Vervolg op Water in Crisis. Auteur Peter Gleick komt om de twee jaar met een nieuwe aflevering waarin telkens andere aspecten van de wereldwaterproblematiek centraal staan. De aflevering van 1998-1999 bevat onder meer hoofdstukken over water en gezondheid, grote dammen, waterconflicten en waterwetten. In de aflevering 2000-2001, die in april verschijnt, gaat hij in op water als recht van de mens, toekomstscenario's, water en voedsel, ontzouting, het weer afbreken van dammen en hergebruik. Island Press, Washington.

Pillar of Sand. Can the Irrigation Miracle Last? Dit boek van Sandra Postel behandelt de toekomst van de geïrrigeerde landbouw in het licht van de toenemende waterschaarste en het gevaar van bodemverzilting. Van haar hand verscheen in 1993 ook The Last Oasis. Facing Water Scarcity. Earthscan, Londen, Norton & Company New York/London, 1999.

Hydropolitics. Conflicts over water as a development constraint Het boek gaat vooral over waterconflicten en bevat onder andere hoofdstukken over de Nijl, Eufraat/Tigris, India en de Mekong. Redactie: Leif Ohlsson. Zed Books, London, 1995.

Witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten Dit boek van Henk Donkers is nog steeds het enige Nederlandstalige boek over de mondiale waterproblematiek met een toespitsing op waterconflicten en op het Midden-Oosten. Helaas alleen nog te leen in bibliotheken. NOVIB i.s.m. Uitgeverij Jan van Arkel, Den Haag/Utrecht, 1994.

Goede boeken over waterbeheer in Nederland zijn:

Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Redactie: G. van de Ven (Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1993)

Water in the Netherlands van P. Huisman e.a. (Netherlands Hydrological Society, Delft, 1998) en Twee rivieren. Rijn en Maas in Nederland (RIZA/SDU, Den Haag, 1998).

Groundwater in The Netherlands, uitgegeven door TNO Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, Delft.