Bach

In de Bachbijlage (2 maart) las ik een artikel van Rob van den Berg over de getallensymboliek in het werk van Bach. Ik kan me voorstellen dat je dan komt tot een kritische benadering van het werk van Kees van Houten en Marinus Kasbergen in hun boek `Bach en het getal'. De schrijver begint echter met de zin dat ,,geen musicoloog zal ontkennen dat Bach zijn composities een diepere betekenis verleende door middel van symboliek''. Hij vervolgt dan met een voorbeeld: ,,Zo vormen het relatief korte eerste en het langere tweede deel een kruis'', alsof deze gegevens voor iedereen gesneden koek zijn.

Laat de ontdekking van het kruis-symbool nu ook van Kees van Houten zijn en van vrij recente aard. Het zou fair geweest zijn om ook dat te noemen.