`Aruba financieel onafhankelijk'

Aruba zou in tien jaar tijd financieel onafhankelijk van Nederland gemaakt. Projecten die uit een fonds voor economische ontwikkeling worden betaald, het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) moeten daarbij helpen. In dat tijdsbestek zou Nederland in totaal 220 miljoen gulden moeten storten, Aruba zelf 180 miljoen Arubaanse gulden. Dat is ongeveer 190 miljoen Nederlandse gulden. De jaarlijkse storting van Nederland neemt in de loop van de tien jaar af, terwijl de Arubaanse stortingen juist elk jaar stijgen.

Dat is de strekking van het advies `Op afstand verbonden', dat vanochtend is uitgebracht aan premier Eman van Aruba en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De werkgroep stond onder voorzitterschap van oud-premier Biesheuvel. Het nieuwe fonds moet projecten gaan betalen die passen in meerjarige samenwerkingsprogramma's tussen Aruba en Nederland. Het is de bedoeling dat Nederland niet langer bemoeienis heeft met de details van de verschillende projecten, maar zich beperkt tot het maken van afspraken over de hoofdlijnen van de programma's. Alleen het stichtingsbestuur van het fonds, benoemd door Aruba en Nederland, heeft zeggenschap over de besteding van het geld in het FDA. De Arubaanse regering dient de aanvragen voor projecten dan ook in bij het fondsbestuur, niet meer bij de Nederlandse regering. Vanaf volgend jaar zouden ook de non-gouvernementele organisaties Cede Aruba en UNOCA door het FDA moeten worden betaald.

Eman en De Vries namen een jaar geleden het besluit Aruba financieel zelfstandig te maken door programmafinanciering uit een fonds. De werkgroep-Biesheuvel heeft dat daarna uitgewerkt.

Naast de storting van 220 miljoen in het FDA betaalt Nederland de komende tien jaar nog eens 270 miljoen gulden aan overige activiteiten die voor het Koninkrijk en Aruba van belang zijn. Het gaat daarbij om onder meer de kustwacht en recherchesamenwerking.