Van der Stoel weg bij Vluchtelingenwerk

Oud-VVD-Kamerlid A. van der Stoel stapt op als bestuurslid van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De overige bestuursleden blijven vooralsnog aan. Dit blijkt uit interne verenigingsstukken.

Een externe deskundige adviseerde onlangs het zittende bestuur vrijwel compleet te vervangen. Het bestuur zou te weinig vertrouwen en gezag binnen de vereniging hebben om de noodzakelijke veranderingen en bezuinigingen te kunnen doorvoeren.

Bestuursvoorzitter H. van den Bergh zei vanochtend dat de zittende bestuursleden wat hem betreft gewoon aan kunnen blijven. Van den Bergh is druk doende om het bestuur op oude sterkte terug te brengen van 5 naar 7 personen.

Oud PvdA-Kamerlid Van den Bergh is het enige nieuwe lid in het bestuur dat begin dit jaar voor vier jaar aantrad. De andere vier, waaronder Van der Stoel, zaten ook al in het vorige bestuur. Van den Bergh is niet belast met de vertrouwenscrisis van vorig jaar tussen bestuur en vereniging. Het externe advies voorzag er impliciet in dat alleen Van den Bergh kan aanblijven, om vervolgens een compleet nieuw bestuur om zich heen te formeren.

Het advies komt eind deze maand aan de orde tijdens een vergadering van de verenigingsraad, het hoogste orgaan van VluchtelingenWerk. Volgens VluchtelingenWerk staat het vertrek van Van der Stoel geheel los van het advies en houdt haar vertrek slechts verband met drukke werkzaamheden elders.

VluchtelingenWerk Nederland, de grootste belangenorganisatie voor asielzoekers, ging afgelopen jaar door een ernstige bestuurlijke crisis. Zo leidde een hoog oplopend conflict tussen bestuur en directie tot ernstige spanningen binnen de vereniging en tot het ontslag van directeur D. Oosting.

VluchtelingenWerk werkt aan een forse reorganisatie. Uit de interne verenigingsstukken blijkt dat VluchtelingenWerk 9 miljoen gulden op jaar basis moet gaan bezuinigen. De hardste klappen vallen op het hoofdkantoor en de vijf regiokantoren waar 7,5 miljoen moet worden gekort. Daar werken totaal ruim 200 mensen. Het hoofd financiën van VluchtelingenWerk, D. Vis, zei vanochtend gedwongen ontslagen niet uit te sluiten.

VluchtelingenWerk Nederland telt meer dan 600 personeelsleden en meer dan 10.000 vrijwilligers. VluchtelingenWerk staat jaarlijks een onbekend groot aantal asielzoekers en vluchtelingen in Nederland bij.