Vakbonden doen beroep op Philips

Alle bij het CAO-overleg betrokken vakbonden hebben Philips gisteren gevraagd het schrappen van een collectieve loonsverhoging te heroverwegen. Ook hebben de bonden het concern duidelijk gemaakt dat ze eerst duidelijkheid willen over de toekomstige beloningsstructuur. Pas daarna heeft het zin te praten over andere voorstellen.

FNV-bestuurder J. Cuperus heeft dit gisteren meegedeeld na afloop van het eerste overleg over een nieuwe CAO voor ongeveer 38.000 van de 44.000 werknemers van Philips. Het concern wil het beloningssysteem drastisch veranderen. Daarbij spelen de persoonlijke capaciteiten en de inzet van de individuele werknemers een belangrijke rol. Wie goed presteert, heeft recht op een bonus, vindt de onderneming. De vakorganisaties houden vast aan een collectieve loonsverhoging voor alle werknemers. Drie van de vier bonden eisen 4 procent. (ANP)