Ultimatum minister aan Rotterdam

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft Rotterdam een ultimatum gesteld over RandstadRail, een project voor een soort sneltramverbinding tussen Den Haag en Rotterdam.

De minister wil dat Rotterdam voor 1 april met duidelijke plannen komt, die passen binnen het budget van 1,2 miljard gulden dat ze voor het project heeft uitgetrokken. Zo niet, dan zal zijzelf knopen doorhakken, zo zei ze gisteren in een vraaggesprek voor de radio.

Randstadrail, waarvoor de eerste plannen al van eind jaren tachtig dateren, beoogt vooral het openbaar vervoer van de beide steden aan elkaar te koppelen. Een sleutelrol in de plannen speelt de opwaardering van de huidige Hofpleinlijn, die loopt van Den Haag CS naar Rotterdam Hofplein. Die zou moeten worden uitgebreid tot midden in Den Haag. Voorts zouden er enige nieuwe haltes moeten komen op weg naar Rotterdam. Er moet materieel op gaan rijden dat lichter en goedkoper is dan treinen maar sneller dan gewone trams.

Een woordvoerder van Netelenbos verklaarde vanmorgen dat de minister zich wil houden aan de eerdere afspraak dat RandstadRail in 2003 moet kunnen gaan rijden. Er is enige haast geboden om die doelstelling te verwezenlijken, aldus de woordvoerder. In deze opzet is geen ruimte voor uitbreiding van het project, want daardoor zou juist nieuwe vertraging kunnen ontstaan.

Rotterdam daarentegen stelt dat het rendement van het project veel hoger zal zijn als het grootschaliger wordt opgezet. Daartoe heeft het stadsbestuur voorgesteld een tunnel te boren vanaf het Centraal Station, die aan de noordkant van de stad aansluit op de Hofpleinlijn. Op grond van eerdere plannen zou de verbinding niet verder gaan dan station Hofplein. Als het aan Netelenbos ligt, zal dit met het slechts enige honderden meters verderop gelegen Rotterdam CS worden verbonden via een lopende band.

Zo'n boortunnel kost ruim 600 miljoen gulden en hiervoor is vooralsnog geen geld. Een Rotterdamse woordvoerder wijst er echter op dat door de aanleg van de tunnel andere uitgaven kunnen worden uitgespaard. Per saldo zou er `slechts' 181 miljoen gulden extra nodig zijn. Rotterdam is inmiddels op zoek naar financiers hiervoor.

De regio Haaglanden is eveneens op zoek naar zo'n 60 miljoen gulden extra om een uitbreiding van de sneltramverbinding naar Loosduinen en Scheveningen mogelijk te maken.