PERSONALIA

Drs. J. Post is J.H. van Ham opgevolgd als algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Post werkte sinds 1973 bij Philips. Sinds 1992 was hij voorzitter van de hoofddirectie van Philips Electronics Nederland.