N-Holland in beroep tegen rijk

De provincie Noord-Holland gaat in beroep bij de Raad van State tegen de zogheten Planologische Kernbeslissing (PKB) Nationaal Ruimtelijk beleid voor de periode 1995-2010.

Het rijk stelt in de PKB bufferzones vast: open gebieden waar geen nieuwbouw mag plaatsvinden. Het doel van dergelijke zones is te voorkomen dat stedelijke gebieden dichtgroeien. Eenmaal vastgesteld, zijn de bufferzones bindend.

Volgens de provincie zijn de huidige plannen van het rijk voor een aantal van dergelijke open ruimten echter in strijd met regionale plannen. De bufferzone die het rijk heeft aangewezen bij de zuidzijde van Hilversum moet volgens de provincie worden aangepast aan de actuele bebouwingsgrens. De PKB is volgens de provincie mogelijk ook strijdig met het streekplan in de Vechtstreek, dat voorziet in het verplaatsen van sportvelden aan de zuidzijde van Weesp. Daarvoor in de plaats zou woningbouw worden gerealiseerd, maar onduidelijk is of dat binnen het PKB-besluit nog kan. De voorziene bedrijvenlocatie Badhoevedorp-Zuid wordt door de PKB volgens de provincie onmogelijk. Ook laat de PKB de voorziene uitbreiding van Vijfhuizen niet toe.