Wet hindert jaarverslag

Bedrijven die hun jaarverslag volgens de nieuwste internationale regels willen opstellen, om vergelijkingen met buitenlandse branchegenoten te vergemakkelijken, komen van een koude kermis thuis. De Nederlandse wet verbiedt zaken die volgens de internationale accountantsclub IASC juist verplicht zijn.

De IASC heeft vorig jaar 39 regels gepubliceerd waar internationale bedrijven hun boekhouding op zouden moeten enten. Een studie van prof. M. van Hoepen en R. ter Hoeven van de Erasmus Universiteit leert dat de wet toepassing van de regels in Nederland bemoeilijkt of zelfs verbiedt.

De voornaamste knelpunten zitten in de immateriële vaste activa, niet-tastbare bezittingen van een bedrijf zoals merknamen en uitvindingen. Als een bedrijf zelf zulke zaken heeft ontwikkeld, moet het volgens de IASC-regels de waarde ervan opschrijven als activa. Het Burgerlijk Wetboek verbiedt dat juist. Ook bij een andere immateriële post, de kosten van onderzoek en ontwikkeling, zijn de internationale regels veel ruimer.