Uiterwaarden 2

Het is een eeuwenoud, oer-Nederlands principe geweest. Met het doel, de grote steden benedenstrooms, zoals Dordrecht en Rotterdam, te sparen voor overstroming door Rijn en Maas, werden bovenstrooms bepaalde inundatiegebieden aangewezen om bij noodsituaties, als buffer, het te vele water op te vangen, tijdelijk vast te houden, en daardoor de waterstand benedenstrooms niet verder te laten stijgen.

De dijken van die overlopen moesten lager zijn dan de andere. Niemand mocht zich in zo'n gebied vestigen tenzij op eigen risico. Zelfs de naam van een van die gebieden, de `Beerse Overlaat', spreekt voor zich.

Zijn alle mensen in Nederland, de redactie van NRC Handelsblad incluis, dit vergeten?