Uiterwaarden 1

In deze krant van 4 maart las ik in twee ingezonden brieven dat men verbaasd is dat de burgemeesters in de betreffende gemeenten reageerden alsof ze niets wisten.

Wij wisten natuurlijk net als de briefschrijvers over de plannen de rivieren ruimte te geven. In eigen gemeente Zaltbommel (gemeente Brakel bestaat niet meer) zijn wij samen met de andere partners aan het kijken op welke manier de uiterwaarden gebruikt kunnen worden voor waterberging en zelfs of het niet beter zou zijn dijken te verleggen. Dit alles omdat wij er alle belang bij hebben de veiligheid van onze inwoners te garanderen.

De evacuatie van 5 jaar geleden ligt een ieder nog zeer vers in het geheugen en wij willen allen zien te voorkomen dat dat nog eens nodig zal zijn.

Waar het hier echter om gaat, is dat het niet de uiterwaarden zijn waarover gesproken wordt, maar polders in de Bommelerwaard. Volgens de getoonde kaartjes zijn dat polders die niet langs de rivierdijken liggen maar midden in ons gebied.

Mijn verontwaardiging/verbazing is gelegen in het feit dat het ministerie het beeld naar buiten brengt alsof dit een `leeg' gebied is; alsof hier niet 50.000 mensen leven, veel bedrijven functioneren, twee gemeentebesturen zijn. Het was zoveel fatsoenlijker geweest als de staatssecretaris dit nieuwe idee eerst met ons had besproken, zodat wij inderdaad zelf met onze inwoners hierover in contact hadden kunnen treden. De opmerking van mevrouw de Vries, die ik via de radio hoorde, dat er dan eventueel wel schadevergoeding komt, slaat wat mij betreft alles: alsof je zou kunnen denken dat een schadevergoeding in een dergelijk geval er niet zou komen.....

    • M. Peereboom
    • Burgemeester Zaltbommel