Reorganisatie Groninger Museum

Het Groninger Museum krijgt een kernbezetting van veertig mensen. Het personeelsbestand wordt teruggebracht met twintig arbeidsplaatsen. Voor medewerkers wier functie vervalt wordt een andere werkplek gezocht. Zij hebben de garantie dat ze tot 1 januari 2004 aan het werk blijven in het museum. De ondernemingsraad en de vakbonden hebben zich achter het reorganisatieplan geschaard. Dit maakte directeur Kees van Twist gisteren bekend op een persconferentie in Groningen. De reorganisatie is nodig om een dreigend faillissement af te wenden. Het Groninger Museum heeft een tekort van 1,2 miljoen gulden; zonder nieuw beleid zou dit volgend jaar zijn opgelopen tot 3,6 miljoen gulden. De slechte financiële positie is onder meer een gevolg van structureel hoge onderhoudskosten van het gebouw, teruglopende bezoekersaantallen (van boven de 300.000 per jaar naar 200.000), te dure tentoonstellingen en in verhouding met andere musea lage overheidssubsidies. De provincie Groningen en de gemeente zegden het noodlijdende museum onlangs gezamenlijk enkele miljoenen guldens subsidie toe. De vaste kernbezetting krijgt een extra conservator hedendaagse beeldende kunst.