PvdA'er: IJsselmeer als afvoer gebruiken

Het Tweede-Kamerlid Herrebrugh (PvdA) meent dat in geval van nood meer overtollig water van Waal en Nederrijn via de IJssel naar het IJsselmeer kan worden gevoerd dan nu nog wordt aangenomen. Hij zou het water door middel van een schuif bij Pannerden richting IJssel willen stuwen.

Zo zou in het geval van hoogwater de druk op het gebied van Waal en Nederrijn kunnen worden verminderd en zouden `calamiteitenpolders' minder snel onder water hoeven te worden gezet.

Vorige week presenteerde staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) een plan om in het geval van extreem hoog water gecontroleerde overstromingen te laten plaatsvinden in zulke polders.

Ook in de discussienotitie `Ruimte voor de rivier', die De Vries vorige week publiceerde, komt de suggestie om meer water naar het IJsselmeer te leiden aan de orde. De opstellers van het document concluderen echter dat op den duur zeker tweederde deel van de Rijnafvoer via de Waal moet blijven lopen.

Ze wijzen erop dat de veiligheid van de bewoners achter de IJsseldijken niet in gevaar mag worden gebracht.

Bovendien is de vraag of het IJsselmeer zelf wel zoveel extra water aankan. Het departement wil het onderwerp nader bestuderen alvorens definitieve conclusies te trekken.

Herrebrugh erkent dat het waterpeil in het IJsselmeer soms al ruimschoots boven de afgesproken hoogte staat, in 1998 zelfs bijna een meter daarboven. Toch is het volgens hem relatief eenvoudig daar extra ruimte voor rivierwater te scheppen door het creëren van extra spuicapaciteit.