Omroepvernieuwing

EEN OMROEP VOOR goede doelen. Zo presenteert zich een nieuwe gegadigde voor de status van publieke zendgemachtigde: De Nieuwe Omroep (DNO). Dat ligt ingewikkelder dan het lijkt. Een curieuze combinatie uit het maatschappelijk middenveld steunt dit initiatief waarvan programmamaker Aad van den Heuvel het publieke gezicht vormt. Steun komt onder meer uit de hoek van Consumentenbond en Postcodeloterij. Maar ook de zeer commerciële producent Joop van den Ende doet mee met een lokkertje voor nieuwe leden.

De publieke omroepvereniging TROS heeft inmiddels al de belangstelling van het Commissariaat voor de media getrokken wegens mogelijke betrokkenheid bij DNO. De publieke omroep mag alleen investeren in zichzelf, zo was tien jaar geleden al de boodschap bij de omstreden lancering van Véronique (later RTL 40) vanuit de toenmalige publieke omroep Veronica.

Maar, zal de TROS protesteren, het publieke bestel is toch pluriform en open? Wat is er mooier te helpen een nieuwe loot te kweken die zich inzet voor goede doelen met hoofdletters zoals de Derde Wereld, een Schoon Milieu en Vergeten Mensen?

Het zijn precies deze beleden doelen die scepsis oproepen. Niemand kan met droge ogen volhouden dat deze thema's niet aan bod komen in de publieke programmering. Dat DNO veel werk wil maken van Internet is ook al geen argument voor toelating tot het publieke bestel. Voor Internet is geen zendvergunning nodig. Zo rest als netto-effect van dit initiatief: het kopen van publieke zendtijd door goede doelen.

Non-gouvernementele organisaties vervullen in het ontzuilde tijdperk een belangrijke maatschappelijke functie. Men zou kunnen zeggen dat zij een `stroming' vormen, zoals de mediawetgeving vereist voor toelating tot het bestel. Niet-gouvernementele organisaties hebben tegelijkertijd eigen institutionele belangen en agenda's. Het redactiestatuut dat Van den Heuvel als waarborg voor onafhankelijkheid in het vooruitzicht stelt, biedt wellicht bescherming tegen ,,de boze buitenwereld'', zoals hij het uitdrukt, maar niet tegen de eigen aandeelhouders.

STAATSSECRETARIS Van der Ploeg (Mediabeleid) die over de toelating van nieuwe gegadigden gaat, kan zich er makkelijk van afmaken. Als de DNO het minimaal vereiste aantal handtekeningen van 50.000 haalt, geldt dat als voldoende bewijs dat het een `stroming' is. Zo luidt althans de formule die het publieke bestel jaren geleden verrijkte met Veronica (inmiddels weer uitgestapt) en onlangs met ,,de zondagavond van BNN''.

Het is maar wat men omroepvernieuwing noemt.