Multicultureel 1

De aanval van Femke Halsema van GroenLinks `Progressieve coalitie allochtonen-autochtonen nodig' (NRC Handelsblad, 26 februari) op Paul Scheffers essay `Het multiculturele drama' is misleidend en infantiel idealistisch.

Het pleidooi van mevrouw Halsema voor een ruimer toelatingsbeleid is onbegrijpelijk en getuigt van weinig realiteitszin. De logica – maak het probleem nog groter dan het al is en `alles zal reg kom' – zal velen ontgaan. Vele Nederlanders zijn van mening dat we echte vluchtelingen moeten opnemen, maar profiteurs moeten weren en terugsturen.

De pijlers van het allochtonenbeleid van GroenLinks zijn een nog humaner beleid en meer rechten voor migranten. Hier wordt een eenzijdige benadering gehanteerd. Er wordt nooit over plichten van migranten gesproken, het bedrog van groepen asielzoekers wordt niet genoemd en men stapt ook gemakkelijk over de aanzuigende werking van een iedereen-is-welkom beleid.

Een progressieve coalitie van allochtonen en autochtonen met een naïef idealistisch beleid is dan ook niet gewenst. GroenLinks is met het allochtonenbeleid in de loop der jaren wel iets realistischer geworden, maar loopt nog jaren achter.