Moslims: offerfeest nationale feestdag

De moslims in Nederland hebben premier Kok in een brief gevraagd van het Offerfeest een officiële nationale feestdag te maken. Het Offerfeest, de voornaamste feestdag van het islamitische jaar, wordt zeventig dagen na de vasten (Ramadan) gevierd en valt dit jaar op 16 maart.

In de brief van de Islamitische Universiteit Rotterdam, die de steun krijgt van de Nederlandse Moslim Raad en de Nederlandse Islamitische Raad, wordt erop gewezen dat er in Nederland 700.000 moslims leven, die ,,een volwaardig deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving''. Uit diverse onderzoeken, aldus de brief, is gebleken dat levensbeschouwingen substantiële bijdragen kunnen leveren aan de integratie van nieuwkomers. ,,Een officiële feestdag zal enerzijds het vertrouwen van de moslims in de Nederlandse overheid en de samenleving versterken, anderzijds zal ze het solidariteitsgevoel van christelijke en andere burgers met de moslims verder ontwikkelen.''

,,Het idee om Kok te benaderen over het Offerfeest is van de Islamitische Universiteit Rotterdam'', zegt voorzitter M. Bhoelan van de universiteit.

Het Offerfeest vloeit voort uit de Abrahamische traditie. Abraham is de aartsvader van joden, christenen en moslims. Op het feest laten moslims een dier, meestal een schaap, slachten. Zij delen het vlees met armen, familie en bekenden. Zo herdenken ze dat Ibrahim (Abraham) Allah zo toegewijd was, dat hij het dierbaarste dat hij bezat wilde offeren: zijn zoon Ismaël. Ten slotte mocht Ibrahim een schaap offeren in plaats van zijn zoon.