Labour opent de aanval op Livingstone

De Labour-partij heeft frontaal de aanval geopend op de linkse rebel Ken Livingstone, nadat deze gisteren besloot als onafhankelijk kandidaat mee te doen aan de verkiezingen om het burgemeesterschap van Londen.

Livingstone werd geschorst als partijlid in afwachting van een waarschijnlijk royement. Premier Blair noemde hem gisteren ,,een ramp voor Londen''. En de officiële Labour-kandidaat, Blairs protégé Frank Dobson, bestempelde hem als een ,,leugenaar'', die zijn belofte had gebroken om niet als onafhankelijk kandidaat aan de race mee te doen. `Red Ken' is ,,anti-bedrijfsleven'' en ,,soft op het gebied van misdaadbestrijding'', aldus Dobson.

Een opiniepeiling in The Guardian geeft Livingstone echter vanochtend 68 procent van de Londense stemmen tegen 13 voor Dobson. De peiling geeft aan dat Livingstone op 4 mei de stem van Labour-leden kan `splijten', zoals de partijleiding vreest. Daarmee zou de Conservatieve kandidaat, Steve Norris, de verkiezingen kunnen winnen. Norris toonde zich gisteren zeer blij met Livingstone's kandidatuur. ,,Er is een God, en die is een Tory'', aldus Norris na Livingstone's bekendmaking.

Premier Blair beloofde ,,geen smerige campagne'' tegen Livingstone te zullen voeren, maar zei wel diens verleden als leider van het laatste Londense gemeentebestuur te zullen aanvallen. Livingstone leidde de Greater Londen Council (GLC), totdat de toenmalige premier Margaret Thatcher die in 1986 ophief. Blair verwijt Livingstone onder meer dat zijn economische ideeën niet deugen. Livingstone dankt zijn populariteit onder meer aan het goedkopere openbaar vervoer uit die tijd.

Livingstone, een tegenstander van Blairs politiek van de Derde Weg, is boos dat hij vorige maand niet als de officiële Labour-kandidaat werd gekozen, hoewel een meerderheid van de partijleden hem steunt. Volgens hem heeft Blair de procedures van de voorrondes gemanipuleerd om Frank Dobson te laten winnen. Blairs pogingen Livingstone te hinderen hebben Blairs imago als ,,control freak'' versterkt en daarmee de sympathie voor Livingstone.

Vanochtend zei Livingstone dat hij Labour geen kwaad toewenst. Ook zei hij te hopen als lid te kunnen terugkeren omdat premier Blair zich eerder ,,ruimhartig'' heeft betoond tegenover rebellen.

    • Hans Steketee