Kosovo gaat in herfst naar stembus

In Kosovo worden komende herfst gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dat heeft Bernard Kouchner, chef van de VN-missie in Kosovo, gisteren in New York laten weten.

Volgens diplomaten kunnen de verkiezingen in september of oktober plaatsvinden. Ze worden gezien als een essentiële stap op weg naar de vestiging van een rechtsstaat in Kosovo en een vorm van samenleven van de Albanese meerderheid en de Servische minderheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, zou eind maart beginnen met de registratie van kiezers.

In een toespraak tot de Veiligheidsraad deed Kouchner gisteren een dringend beroep op de internationale gemeenschap om haar politieke doelen in Kosovo te definiëren en vast te stellen welke status Kosovo op de langere termijn moet krijgen. Resolutie 1244, waarin vorig jaar het VN-bestuur in Kosovo werd ingesteld, stelt dat Kosovo als autonome provincie deel uitmaakt van Joegoslavië. Maar de resolutie zegt niet hoe de autonomie er uit moet zien en houdt ook geen rekening met de etnische spanningen in Kosovo.

Die status quo, aldus Kouchner, kan niet lang blijven voortbestaan. De Veiligheidsraad, zo betoogde hij, moet vaststellen wat hij bedoelt met de ,,substantiële autonomie'' die Kosovo binnen Joegoslavië zou moeten krijgen. De raad moet bepalen wat dit in de realiteit van vandaag betekent. Kouchner vroeg zich af of Kosovo als autonome provincie binnen Joegoslavië kan bestaan nu de Joegoslavische overheid vorig jaar heeft getracht negentig procent van de bevolking het land uit te gooien. De autonomie voorziet in een eigen grondwet, een eigen rechtspraak en een eigen bestuurssysteem. Dat is alleen mogelijk, aldus Kouchner, als er een minimum aan wederzijds vertrouwen bestaat tussen de regeringen in Priština en Belgrado.

Kouchner en de KFOR-commandant generaal Klaus Reinhardt drongen er ook bij de Veiligheidsraad op aan te zorgen voor meer politietroepen en meer rechters. Volgens Reinhardt levert het gebrek aan politiemannen en rechters een ,,onacceptabel risico'' op voor KFOR. Het ,,klimaat van straffeloosheid'' heeft een direct effect op het vermogen de minderheden in Kosovo te beschermen. (AFP, Reuters)