'Kinderen slikken te vaak Ritalin'

Veel kinderen slikken ten onrechte het medicijn Ritalin. Dat zegt prof. J. Kimpen, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Het gebruik van het middel, dat valt onder de Opiumwet en wordt voorgeschreven aan hyperactieve kinderen, is het afgelopen jaar met zestig procent gestegen.

In het VARA-programma Zembla zegt de Utrechtse kinderpsychiater J. Buitelaar vanavond dat hij van scholen uit verschillende delen van Nederland heeft vernomen dat leerlingen handelen in Ritalin. De kinderen zouden ontdekt hebben dat van Ritalin een `cocaïne-achtige werking' uitgaat. Het gaat volgens Buitelaar met name om kinderen die veel te maken hebben met verslaafden.

Ongeveer 32.000 Nederlandse kinderen slikken Ritalin. Meestal is bij hen de neurologische afwijking Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) geconstateerd, die hyperactiviteit en concentratiestoornissen veroorzaakt. Volgens Kimpen wordt deze diagnose echter vaak ten onrechte gesteld. Daardoor zouden veel kinderen onnodig Ritalin voorgeschreven krijgen.

In Amerika is het middel al langer omstreden. Volgens het jaarlijks verslag van de Narcotica-commissie van de Verenigde Naties wordt Ritalin op steeds grotere schaal door scholieren geslikt, gesnoven en verhandeld.

Volgens Kimpen is de werking ongeveer gelijk aan die van peppillen. Afhankelijk van de dosering werkt het middel remmend of stimulerend.

Kimpen zegt gehoord te hebben over mogelijke handel in Ritalin op schoolpleinen en noemt het `beschamend' als dit zo zou zijn. ,,We zijn niet blind voor berichten uit de samenleving en de media over deze kant van Ritalin'', aldus Kimpen. Omdat ADHD volgens Kimpen een `modeziekte' is, worden veel kinderen onterecht onder behandeling gesteld.

Volgens woordvoerder A. Paternotte van de Landelijke Vereniging Balans, een vereniging die zich inzet voor ADHD-patiënten en hun ouders, ontkent dat het gebruik van Ritalin doorgeschoten is. ,,Wel is het waar dat bij sommige kinderen ten onrechte ADHD geconstateerd wordt. Daar staat echter tegenover dat ADHD in veel kringen nog steeds niet onderkend wordt en er eerder sprake is van onderrapportage'', aldus Paternotte.