Duitse kandidaat IMF treedt terug

De Duitse kandidaat voor het voorzitterschap van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), Caio Koch-Weser, heeft onder hevige druk van Amerika zijn kandidatuur teruggetrokken. Dat is een zware diplomatieke nederlaag voor bondskanselier Gerhard Schröder (SPD).

Koch-Weser, staatssecretaris op het ministerie van Financiën, maakte vanmorgen in Berlijn bekend dat hij kanselier Schröder afgelopen weekeinde heeft verzocht van zijn kandidatuur af te zien. ,,De afwijzing van mijn kandidatuur door de Amerikaanse regering maakt het moeilijk de consensus te bereiken die voor de leiding van het instituut noodzakelijk is'', schrijft Koch-Weser in een brief aan de kanselier. Ook is het volgens Koch-Weser moeilijk de nodige hervormingen binnen het IMF door te voeren zonder de actieve ondersteuning van de VS als belangrijkste aandeelhouder in het fonds.

Tussen Washington en Berlijn was de afgelopen weken een openlijke machtsstrijd ontstaan over de Duitse kandidaat voor het IMF-voorzitterschap. De Amerikaanse regering was van mening dat Koch-Weser ongeschikt is als kandidaat. Koch-Weser, die 25 jaar lang bij de Wereldbank in Washington heeft gewerkt, zou te weinig ervaring hebben op het gebied van internationale financiële crisisbeheersing. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Lawrence Summers, zou Koch-Weser te `soft' zijn om de noodzakelijke hervormingen bij het IMF door te voeren en probleemlanden harde saneringsprogramma's op te leggen.

Ook Frankrijk en Groot-Brittannië hadden aanvankelijk dezelfde bezwaren, maar gingen vorige week door de bocht. Duitsland heeft van meet af aan weinig oor gehad voor de bezwaren tegen Koch-Weser. IMF-voorzitter Camdessus had vorig jaar zijn terugtreden nog niet bekendgemaakt, of de regering-Schröder bracht Koch-Weser assertief aan de man. De oppositionele CDU verwijt Schröder zich ,,als een Rambo'' te hebben opgesteld. Schröder voelt er echter niets voor zich bij een diplomatieke nederlaag neer te leggen en is druk doende de Europese partners verenigd te krijgen achter een nieuwe kandidaat: Horst Köhler, de huidige president van de Oost-Europese Ontwikkelingsbank. Köhler was staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Kohl, hij was topman van de Duitse Sparkassen en geldt als een ervaren internationale bankier. Portugal, momenteel voorzitter van de EU, heeft zich achter de nieuwe kandidaat geschaard.

hoofdartikel pagina 9

    • Michèle de Waard