D66 bepleit andere fiscale regels bij nalatenschappen

De belasting op schenkingen en erfenissen moet los worden gemaakt van de keuze die de schenker maakt over de verdeling van zijn vermogen. Kinderen die een erfenis ontvangen, zouden daar net zoveel belasting over moeten betalen als vrienden of zelfs onbekenden die een erfenis of schenking krijgen.

Dat zegt Kamerlid F. Giskes (D66) in haar voorstel om de successierechten aan te passen. D66 loopt hiermee vooruit op een onderzoek van het ministerie van Financiën naar een wijziging van de Successiewet uit 1956. In plaats van een successieheffing moet daarom een `boedelheffing' worden ingevoerd die voor iedereen gelijk is, ongeacht naar wie het geld gaat, meent Giskes. Volgens haar is het ,,niet meer van deze tijd'' nog onderscheid te maken naar verschillende samenlevingsvormen of familiebanden. ,,Mensen leven steeds vaker zonder relaties in de `goedkoopste' categorie (echtenoten, kinderen en kleinkinderen, red.) of willen mensen buiten die categorie wat schenken. Ik vind het niet uit te leggen waarom de een meer belasting moet betalen over een schenking dan de ander'', aldus Giskes.

Vooralsnog blijft D66 wel voorstander van een oplopend tarief bij hogere bedragen, hoewel Giskes erkent dat een vlak-tax, één belastingtarief voor iedereen en ongeacht de hoogte van het bedrag, uiteindelijk het meest ideaal zou zijn. Ook de schenkingen aan kerken en charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen moeten onder de loep genomen worden, aldus Giskes.

Mensen die nu een schenking doen aan dergelijke organisaties betalen slechts 11 procent successierechten. Verder zouden de vrijstellingen die nu gelden voor schenkingen, minder ingewikkeld moeten worden. Nu varieren die van 8.500 gulden tot bijna zes ton, afhankelijk van de familieband en de hoogte van het bedrag.

De heffing van successierechten levert de overheid jaarlijks 2 miljard gulden op.

In het regeerakkoord staat dat de Successiewet deze regeerperiode zal worden aangepast. Minister Zalm (Financiën) erkende eerder voorstander te zijn van lagere successierechten. Financiën heeft een commissie opdracht gegeven te onderzoeken hoe de Successiewet het best kan worden aangepast.

Naar verwachting komt deze commissie, die zich voornamelijk op bedrijven richt, voor de zomer met resultaten. Nederland behoort overigens tot de topvijf van landen waar de successierechten voor kinderen en echtgenoten het hoogst zijn. Gemiddeld iets minder dan 20 procent van de erfenis gaat direct naar de overheid.