AOW

Rob Goedhart schrijft op 19 februari dat de AOW een vorm van bijstand is. Dat behoeft correctie. De AOW is door middel van de zogenaamde franchise ingebouwd in alle pensioenen. Destijds zijn zowel de pensioenpremies als de pensioenuitkeringen verminderd met die van de AOW. Derhalve krijgen alle gepensioneerden van boven de 65 hun pensioen uit twee bronnen: het pensioenfonds waarbij zij aangesloten zijn, en de Sociale Verzekeringsbank.

    • Hans van den Berge Knegsel