Aanpak centrum Utrecht onzeker

Het Utrecht Centrum Project (UCP), een radicale verbouwing rond het Utrechtse Centraal Station, staat op losse schroeven. Een overeenkomst die de financiële basis vormde, is ontbonden. Twee van de drie private partijen die zouden meebetalen, hebben afgehaakt.

In het plan, dat ruim vier miljard kost, werkte de gemeente Utrecht samen met NS Vastgoed, de Jaarbeurs en Winkelbeleggingen Nederland (WBN), die grote delen van het gebied bezitten. WBN is eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne.

De partijen konden geen overeenstemming bereiken over de dekking van een tekort van 150 miljoen gulden. Hierdoor verviel de samenwerkingsovereenkomst die ze hadden gesloten.

Het Utrecht Centrum Project voorziet onder meer in een vernieuwd station, nieuwe kantoren, een vernieuwd Muziekcentrum Vredenburg, modernisering van Hoog Catharijne, een groot, nieuw uitgaanscentrum ten westen van het station, terugkeer van water in gedempte singels en verfraaiing van pleinen en parken.

De drie private partners zouden moeten meebetalen aan de verbetering van de openbare ruimte in ruil voor vervulling van hun eigen ambities. Daarnaast werd het rijk gevraagd 240 miljoen gulden bij te dragen. Het rijk stelde echter minder geld ter beschikking, waardoor een gat ontstond van 150 miljoen gulden. WBN en Jaarbeurs zeggen het risico voor hun aandeel hierin niet te kunnen dragen.

Na tien jaar overleg was de Utrechtse gemeenteraad eind vorig jaar akkoord gegaan met uitvoering van het plan. De bouw had in 2001 moeten beginnen. De collegepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en CDA stemden voor; Leefbaar Utrecht, de SP en het Nederlands Blok waren tegen.

Onduidelijk is in hoeverre het plan nu nog wordt uitgevoerd. De gemeente en NS Vastgoed willen samen verdergaan en zullen de komende twee maanden onderzoeken welke vorm deze nieuwe samenwerking moet krijgen.

Volgens een woordvoerder van het projectbureau UCP gaat de bouw ,,in principe'' nog altijd volgend jaar van start, al moet nog worden uitgezocht welke onderdelen wel en welke niet worden gerealiseerd. ,,Er wordt opnieuw gekeken naar het hele plan. Het is een hele nieuwe rekensom.'' Jaarbeurs en WBN zullen nog wel deelnemen, maar nu op contractbasis. Over hun bijdrage aan de verbetering van de openbare ruimte zal opnieuw worden onderhandeld.

Collegepartijen CDA en VVD reageren teleurgesteld op de nieuwe vertraging. De VVD spreekt van ,,een doemscenario'' als Hoog Catharijne en omgeving in hun huidige vorm zouden blijven bestaan. Beide partijen leggen de schuld bij de Jaarbeurs. Het CDA verdenkt de Jaarbeurs ervan het stadscentrum te willen verlaten.

Leefbaar Utrecht, dat door stellingname tegen het Utrecht Centrum Project bij de verkiezingen van 1998 in één klap de grootste partij werd met negen raadszetels, gaat ervan uit dat het project van de baan is. De partij vindt dat het college van B en W moet aftreden.