Verzet tegen genetisch voedsel neemt toe

De weerstand onder Europese consumenten tegen genetisch gemanipuleerd voedsel groeit. Onderzoek van de internationale vastgoedadviseur Healey & Baker in twaalf landen naar winkelgewoonten leert dat bijna tweederde (65 procent) `deze spullen' niet koopt. In 1998 lag dat percentage op 61 procent.

Vooral onder Britten, Fransen, Portugezen, Hongaren, Tsjechen en Italianen is het verzet groeiende. Nederlanders zijn onverschilliger; 31 procent zegt weinig bezwaar te hebben tegen genetisch gemanipuleerd voedsel en 20 procent heeft geen mening. (ANP)