Tsjechië blijft hopen op Albright

Hoe harder de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright ontkent, hoe meer de Tsjechen erin beginnen te geloven. President Václav Havel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Albright een goede opvolger zou vinden voor het Tsjechische presidentschap. Een nieuwe president wordt overigens niet aangewezen maar gekozen door het Tsjechische parlement.

Het Amerikaanse weekblad Time kwam vorige week met berichten dat Albright wel belangstelling zou hebben en wist te melden dat zij het bezoek dat ze dezer dagen aan Praag brengt zou gebruiken om hier en daar eens wat te polsen.

Onzin, riep het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk bij monde van woordvoerder Rubin. ,,Het is niet aan de orde en zal ook niet aan de orde komen.'' Albright zelf nam voor vertrek naar Praag ook nog eens nadrukkelijk afstand van de geruchten. ,,Ik ben geen kandidaat en zal ook geen kandidaat zijn voor dit hoge ambt. Er zijn ongetwijfeld genoeg hoog gekwalificeerde Tsjechische mannen en vrouwen die in aanmerking komen.''

Maar daarmee is het gerucht nog niet de wereld uit. ,,Mevrouw Albright zit in een heel moeilijke positie omdat ze minister van Buitenlandse Zaken is van het machtigste land van de wereld'', reageerde Jiri Pehe, adviseur van president Havel. ,,Vanuit haar huidige positie zou het uiterst ongepast zijn opmerkingen te maken over een mogelijk presidentschap. Maar dat wil niet zeggen dat ze er over negen maanden nog zo overdenkt.'' De onmiddellijke omgeving van Havel heeft de hoop nog niet opgegeven.

Albright werd in 1937 in Tsjechoslowakije geboren werd als Marie Jana Körbelová. In 1938 vluchten haar ouders naar Engeland voor de nazi's. Na de oorlog keerden ze terug om in 1948 opnieuw te vluchten, ditmaal voor de communisten. Albright's vader was een bekende diplomaat die nauwe contacten onderhield met het eerste staatshoofd van Tsjechoslowakije, Tomaš Masaryk. Tijdens het huidige bezoek van Albright herdenken de Tsjechen de 150ste geboortedag van deze vader des vaderlands.

Albright en Havel onderhouden al een jaar of tien zeer nauwe contacten. Havel werd twee jaar geleden voor een nieuwe termijn gekozen. Zijn gezondheid is echter fragiel. Bovendien is er een ingewikkeld spel gaande ronde de bevoegdheden van de president. De sociaal-democratische regering van Miloš Zeman heeft samen met de centrum rechtse liberalen van Václav Klaus een wijziging van de grondwet voorgesteld die de bevoegdheden van de president aanzienlijk zou inperken. Havel heeft bij herhaling laten weten dat hij dan zal aftreden.