`Red Ken' toch kandidaat Londen

De Britse Labour-rebel Ken Livingstone doet als onafhankelijk kandidaat mee aan de verkiezingen om het burgemeesterschap van Londen, op 4 mei. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt.

Livingstone is woedend dat hij tijdens de voorronde voor de Labour-kandidatuur werd verslagen en hij verwijt Blair de procedure te hebben gemanipuleerd om zijn eigen protégé, Frank Dobson, te laten winnen. Een numerieke meerderheid van de Labour-leden in Londen steunde daarbij Livingstone, maar Dobson won door het zwaardere gewicht dat de stemmen van parlementariërs en vakbonden kregen toebedeeld.

Livingstone's kandidatuur zal leiden tot grote spanning binnen Labour. Hij en een reeks geestverwanten zullen waarschijnlijk worden geroyeerd. ,,Ik moest kiezen tussen de partij die ik liefheb en het verdedigen van de democratische rechten van Londenaars'', aldus Livingstone in de Evening Standard, waarin hij zijn kandidatuur bekendmaakte.

Blair verwijt `Red Ken' Livingstone een gedateerd links beleid na te streven dat slecht is voor Londen. Livingstone was tot 1986 voorzitter van de Greater London Council (GLC), de gemeenteraad die door de toenmalige premier Margaret Thatcher werd opgeheven. Hij ontleent een deel van zijn populariteit aan die periode, toen de prijs voor het openbaar vervoer relatief laag was en hij namens Labour kritiek oefende op de zittende regering. Blair moet echter niets van hem hebben, omdat Livingstone een fel tegenstander is van zijn centrum-politiek. Als burgemeester zou hij een platform hebben om de regering-Blair te beschieten.

De onafhankelijke kandidatuur van Livingstone houdt een groot politiek risico voor de premier in. Stemmen van zijn medestanders in de partij zouden de Labour-stem als geheel `verdunnen' en de Conservatieve kandidaat, Steven Norris, mogelijk het burgemeesterschap bezorgen.