Provincie beslist over voorrang op rotonde

De bestuursrechter in Assen heeft beslist dat de provincie Drenthe zelf mag bepalen welke voorrangsregels voor fietsers gelden op rotondes.

De Fietsersbond ENFB had een bodemprocedure ingesteld tegen de provincie Drenthe. Op rotonden in de drie noordelijke provincies hebben fietsers geen voorrang op automobilisten. In het grootste deel van Nederland is dit wel het geval. De Fietsersbond vindt dat fietsers die op rotonden rechtdoor rijden overal voorrang behoren te hebben op auto`s die afslaan.

De provincie Drenthe is van mening dat een fietspad naast een rotonde een afzonderlijke weg is. De bestuursrechter is van mening, verwijzend naar een arrest van de Hoge Raad uit 1981, dat de situatie ter plekke beslissend mag zijn. De Fietsersbond is ,,bijzonder teleurgesteld'' over deze uitspraak en gaat in hoger beroep. ,,Door deze uitspraak is het mogelijk dat op vrijwel identieke rotondes in de ene provincie andere voorrangsregels gelden dan in de andere provincie'', aldus de ENFB. ,,Bovendien moet de weggebruiker per situatie beoordelen of het fietspad bij de rotonde hoort.''

De Fietsersbond zal nogmaals bij minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) aandringen op heldere wetgeving. Toen Netelenbos na een eerder verzoek vorig jaar met een voorbereidende wettelijke richtlijn kwam, leidde dat tot protest in de noordelijke provincies. Zij vrezen dat bij een wijziging van de voorrangsregels honderden rotondes moeten worden aangepast.