Chinese premier gispt corruptie ambtenaren

De Chinese premier Zhu Rongji heeft tijdens de opening van de jaarlijkse zitting van het voltallige parlement van China de bureaucraten in het land streng tot de orde geroepen.

Volgens Zhu is binnen alle bestuurslagen sprake van formalisme, fabricatie en overdrijving [van statistieken], ongebreidelde corruptie, onverschilligheid en nalatigheid in de uitvoering van wetten en regels.

In het vorige `Werkrapport van de regering' maakte Zhu daar ook een belangrijk punt van, maar, aldus de premier gisteren, ,,we voldoen nog lang niet aan de verwachting van de regering en het volk.''

De bijna drieduizend gedelegeerden van het Nationaal Volkscongres hebben instemmend gereageerd op Zhu's pleidooi voor het herstel van ,,de socialistische partij-ethiek''. In de woorden van een afgevaardigde uit de Zuidchinese provincie Guangxi is Zhu ,,eerlijk en direct'' – een eigenschap waar het veel Chinese bureaucraten aan ontbreekt.

Zhu besteedde een heel hoofdstuk van zijn twee en een half uur durende toespraak aan het probleem van moreel verval binnen de partij en de overheid. Onder de kop 'De strikte opstelling van het bestuur', herinnert Zhu zijn ambtenaren eraan dat ,,ons bestuur'' het ,,bestuur van het volk'' is. ,,Eerlijkheid [is] een minimale vereiste.'' Zhu heeft er bij het leidinggevend kader op aangedrongen dat zij ,,zuiver'' moet blijven, en dat zij het zelfde dienen te eisen van hun personeel en familieleden. ,,Alle grote kwesties, ongeacht de departementen of personen die er bij betrokken zijn, moeten worden onderzocht, zonder dat sprake is van voorkeurspolitiek of mededogen. Corrupte elementen moeten zwaar worden gestraft.''

Zhu's pleidooi heeft extra betekenis gekregen door de inhechtenisneming van een van de vice-voorzitters van het parlement. Een woordvoerder van het Volkscongres liet zaterdag in een verklaring weten dat een onderzoek gaande is naar Cheng Kejie, vice-voorzitter van het permanent comite van het congres. Cheng wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen.

Ook dit jaar heeft Zhu het uitbannen van ongerechtigheden een belangrijke voorwaarde gemaakt voor het welslagen van China's economische hervormingen. Want hoewel in vergelijking met het vorige jaar de teneur in het economische gedeelte van Zhu's toespraak veel optimistischer was, heeft de premier opnieuw opgeroepen tot ,,waakzaamheid''.

Verschillende politieke leiders, waaronder Zhu, hebben er in het verleden op gewezen dat zonder de aanpak van corruptie de voortgang van de economische hervormingen in gevaar is.

Zhu's optimisme over de economische ontwikkelingen in het land kwam misschien daarom wel als een verrassing. Waar afgelopen jaar de aandacht vooral bij de negatieve invloed van de financiele crisis in Azie was, klopte Zhu dit jaar het Chinese bedrijfsleven meermaals op de borst. Zo zou de winst die is gemaakt door 's lands totale industrie zijn gestegen met 52 procent in vergelijking met de zelfde periode het vorige jaar. En bij de staatsbedrijven, waarover de afgelopen jaren niets dan ellende kon worden bericht, zou zelfs sprake zijn van een winstgroei van 77,7 procent.