Bonden voorzien last met Philips

De vakbonden voorzien moeizame CAO-onderhandelingen bij Philips. Het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de ongeveer 40.000 werknemers begint morgen. Het grootste struikelblok vormt de loonsverhoging. Philips wil een systeem waarbij de prestatie en de inzetbaarheid mede bepalend zijn voor het loon. Met name FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond wijzen dit van de hand. Zij houden vast aan een collectieve loonsverhoging. De Unie en de Vereniging van Hoger Philips Personeel VHPP nemen een genuanceerder standpunt in. Met deze bonden valt te praten over prestatiebeloning op voorwaarde dat minstens een deel van de loonsverhoging beschikbaar komt als collectieve verbetering. (ANP)