VROUWEN

Discrimineert de wetenschap in Nederland vrouwen? Het lijkt er wel op, aldus Piet Borst in zijn column `Vrouwen niet welkom?' (bijlage W&O, 29 januari). Met betrekking tot het verwervan van onderzoekssubsidies citeert hij Zweeds onderzoek waaruit blijkt dat in de medische wetenschappen vrouwen systematisch lager scoorden dan mannen. Weliswaar laat onderzoek door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) juist het omgekeerde zien, maar dat zegt volgens Borst weinig omdat het zich baseert op te kleine getallen.

In dit verband wijzen wij hem graag op een vorig jaar verschenen publicatie over de rol van sekse in de toekenning van KNAW/NWO-subsidies, gebaseerd op grootschaliger onderzoek over alle wetenschappelijke disciplines (`De kwaliteit van het oordeel', uitgegeven door het Nederland Genootschap Vrouwenstudies). Voor de medische wetenschappen bevestigen de uitkomsten de bevindingen van NWO. Binnen de biologische en de aardwetenschappen daarentegen gaan juist de conclusies van het Zweedse onderzoek op: bij een vergelijkbare publicitaire output worden mannen daar als wetenschappelijk competenter aangemerkt dan vrouwen, met als gevolg een significant hogere score.

De publicatie schrijft deze disciplinaire verschillen onder andere toe aan concurrentiedruk: als er veel gegadigden zijn voor weinig plaatsen, zoals bij biologie, krijgen mannen de meeste kansen. Maar of de selectie nu negatief of juist positief voor vrouwen uitpakt, sekse doet er dus toe in de wetenschap, ook op het niveau van subsidieverwerving.