VERVLAKKING

In zijn column `Amerikaanse toestanden' in de bijlage W&O van 5 februari maakt Vincent Icke rake opmerkingen over het reilen en zeilen van de Nederlandse universiteiten in een van politieke en bureaucratische bemoeizucht verzadigde sfeer.

Maar ik geloof dat gevaren voor onze universiteiten en met name voor de exacte vakken elders moeten worden gezocht, en wel in de afkalving van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Daar slaan de vervlakking en de onverschilligheid onbarmhartig toe, daar wordt de bevordering van talent en leergierigheid in de kiem gesmoord, de goede bedoelingen van professionele studiehuisbevorderaars ten spijt! Dat is niet de schuld van leraren, die geweldig hun best doen en zelf nog een adequate opleiding achter de rug hebben, maar van opportunisme dat theoretische gedachtenspinsels stelt boven een consequente opleiding in de moderne wiskunde en natuurwetenschappen, waar zulke prachtige dingen gebeuren.

Laat ons het angstwekkend kelderende peil van het VWO eerst eens omhoog brengen, dan zal het aan de universiteiten, vooral nu daar de vijfjarige studieduur voor de exacte vakken is hersteld, ook wel goed gaan en kunnen we ons blijven meten met andere landen als het gaat om Nobelprijswaardige ontdekkingen.