TRIAS/JURA-GRENS OP HET LAND IS IETS OUDER DAN DIE IN ZEE

Een internationaal onderzoeksteam heeft vastgesteld dat het uitsterven op het land en in zee op de grens Trias/Jura niet gelijktijdig plaatsvond (Geology, januari). De teamleden konden die grens in mariene afzettingen zeer nauwkeurig radiometrisch dateren op basis van de verhouding tussen uranium en lood in zirkoonkristallen die ze aantroffen in een vulkanische aslaag op een groep eilanden voor de Canadese westkust, precies op de grens van Trias en Jura. De ouderdom van die aslaag bleek 199,6 miljoen jaar te zijn.

Dat wijkt enigszins af van de grens op basis van het plotseling verdwijnen van talrijke plantensoorten en grote groepen gewervelde dieren. Dat uitsterven is eveneens zeer nauwkeurig radiometrisch bepaald, waarbij 200,6 miljoen jaar als tijdstip uit de bus kwam. Dat betekent dat op het land het massale uitsterven enkele honderdduizenden jaren voor het massaal uitsterven in zee plaatsvond.

Geologisch gezien is dit verschil niet groot, maar in absolute zin is het aanzienlijk. Dat doet de vraag rijzen of de beide fasen van uitsterven met elkaar te maken hebben. Er zijn processen denkbaar die veel sneller invloed hebben op het leven op het land dan op de mariene fauna. Te denken valt aan veranderingen van de samenstelling van de atmosfeer, bijvoorbeeld als gevolg het plotseling stijgen van de concentraties koolzuurgas of methaan. Een dergelijke gebeurtenis zou, door de bufferwerking van de zee, pas op langere termijn het leven in zee beïnvloeden.