Stellingen

Moreel juist is niet altijd humaan.

A. HANJALIC, TU Delft

Bij het beoordelen van plannen zou men moeten bedenken dat deze slechts gebaseerd zijn op virtual reality.

E.G.P. BOVENKAMP, TU Delft

Het streven naar erkenning van Limburgs als taal gaat voorbij aan de nuanceverschillen per strekkende kilometer.

M.P.M. MEUWISSEN, Wageningen Universiteit

Als het laatste moment niet bestond, zouden veel dingen niet af komen.

D. STEENVOORDEN, Universiteit Leiden

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt lijkt invoering van sociale dienstplicht onvermijdelijk.

E. DE BONT, Rijksuniversiteit Groningen

Wie hardlopen saai vindt, loopt niet hard genoeg.

G. LUNTER, Rijksuniversiteit Groningen

Gebarentaal tussen autobestuurders is een ineffectieve manier van communiceren maar een goed ontspanningsmiddel.

K.Y.J.A.M. HO, Universiteit Maastricht

Amsterdam behoort te worden geschrapt als bestemming van de cultuurtoerist.

A.J.M. ROKS, Rijksuniversiteit Groningen