Ruimte voor rivieren 2

De burgemeesters langs de grote rivieren zijn `verbijsterd' bij het vernemen van de gevolgen der `nieuwe visie' bij Waterstaat m.b.t. de waterbeheersing der grote rivieren.

Al in 1997 en 1989 heeft er in deze krant uitgebreid verslag gestaan van het overleg tussen de Nederlandse en Duitse Waterstaat, geïllustreerd met tekeningen is toen het principe der `retentiebekkens' (bergplaatsen voor overtollig rivierwater) en waar deze in de beide landen zullen worden gesitueerd, uiteengezet.

De nieuwe visie is dus helemaal niet nieuw en het is hoogst verwonderlijk dat die burgemeesters en hun ambtenaren dit bijzondere nieuws niet hebben gelezen en bij Waterstaat niet aan de bel hebben getrokken. Dan hadden ze tijdig van de hoed en de rand geweten en hun burgers rustig en met overleg kunnen voorbereiden op een zaak in het belang van de burger zelf. Deze reactie van onwetendheid en verbijstering bevordert die onrust in hoge mate.

Voorts is het onvoorstelbaar dat de burgemeesters van de gemeenten Brakel en Werkendam niet zouden weten dat in hun eigen gebied de Waterstaat al een jaar intensief bezig is om in het kader van die `nieuwe visie' de uiterwaarden aldaar uit te diepen en van brede boezems te voorzien, waarin bij hoog water het overtollige water kan worden geborgen. Al met al een aanfluiting van zorgvuldig bestuur!

    • H.G. Pellikaan