Ruimte voor rivieren 1

Het doet mij deugd dat de Nederlandse deskundigen op het gebied van natuurcatastrofes de adviezen, die ze de alpenlanden met betrekking tot lawines jarenlang gegeven hebben, nu in eigen land ook op het water toepassen (`Meer ruimte voor de rivieren', NRC Handelsblad, 29 januari).

In wezen komt het hierop neer: Een natuurfenomeen moet je niet proberen om te buigen of te voorkomen, je moet alleen op die plaatsen waar het gebeuren kan, geen huizen bouwen. En gelukkig rust nu ook geen taboe meer op het uitspreken van een natuurkundig gegeven: een rivier die in de breedte uit kan wijken hoeft niet meer onbegrensd te stijgen! Teruglegging van de dijken in plaats van verhoging schept ruimte voor het water, en uiterwaarden die onderlopen en waarvan de bodem grote hoeveelheden water opneemt zijn geen ramp maar een ecologisch verstandige oplossing, ja bijna een geschenk des hemels.

Jammer alleen dat de gemeenten zo lang in de maakbaarheid van ons landschap geloofd hebben en niet zagen dat hogere dijken het hoogwater alleen maar hoger doen stijgen.

    • Christian Von Klösterlein