Inspecteurs

Met toenemende verbazing en verontrusting heb ik kennis genomen van het interview met de hoogste ambtenaar op Volksgezondheid, secretaris-generaal R. Bekker (ex-Twijnstra en Gudde) in NRC Handelsblad van 26 februari.

De zogenoemde `open wijze' van uitdrukken doet meer denken aan het taalgebruik van een ouderwetse drilsergeant dan aan dat van een hoge ambtenaar, zij het dan dat deze afkomstig is uit `management consultancy' waar men verhullend taalgebruik blijkbaar vermijdt (nooit iets van gemerkt). Maar het moet zelfs iemand, afkomstig uit die wereld duidelijk zijn dat deze wijze van benaderen (,,draai om de oren, sodemieter maar op'') averechts moet (en zal) werken in een discussie met het korps inspecteurs (een korps dat overigens zijn werk onafhankelijk van het ministerie doet – zoals de wet voorschrijft) over de toekomstige organisatie.

    • Prof.Dr. J. Huisman