`Etnische agent eerder welkom'

Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam wil allochtonen toelaten bij de politie zonder dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen. De korpsbeheerder acht dit ,,broodnodig'' in een stad waar 42 procent van de bevolking van niet-Nederlandse afkomst is en 162 nationaliteiten samenleven.

Dat zegt Opstelten in een gesprek met deze krant over wat publicist Paul Scheffer omschreef als `het multiculturele drama' – de in zijn ogen groeiende sociaal-economische en culturele kloof tussen allochtonen en autochtonen. Op dit moment zijn relatief weinig Rotterdamse politieagenten allochtoon.

Opstelten is geschrokken van het feit dat Rotterdam ,,de verkeerde lijstjes aanvoert''. Grootste werkloosheid. Laagst opgeleide bevolking. Goedkoopste woningvoorraad. Laagste gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. Dat is mede gevolg van de gekleurde onderklasse. ,,De politie mag best wat meer haar nek uitsteken om allochtone mensen binnen te halen. Als de kandidaten maar de potentie hebben om na een interne opleiding wel aan de kwaliteitseisen te voldoen.''

Samen met de twee andere gespreksdeelnemers, socioloog Han Entzinger en oud-CNV-voorzitter A. Westerlaken bekritiseert Opstelten het inconsequente en soms te vrijblijvende overheidsbeleid met name op het gebied van het onderwijs aan allochtonen. Allochtone leerlingen hebben gemiddeld een leerachterstand van twee jaar op hun autochtone leeftijdgenoten als ze de basisschool verlaten. Vervolgens gaan ze relatief vaak naar de laagste schooltypes zoals het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO).

Volgens Entzinger is het hoog tijd dat de overheid scholen dwingt geld voor onderwijsachterstanden in te zetten op een wijze waarvan elders is aangetoond dat het tot goede resultaten leidt. ,,We moeten de vrijheid van onderwijs niet voor altijd als heilig beschouwen. Het onderwijs kan niet ten doel hebben ongelijkheid te produceren. Nederland anno 2000 ziet er nu eenmaal anders uit dan Nederland anno 1917, maar qua organisatie van het onderwijs lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.''

HET WITTE BASTION

Zaterdags Bijvoegsel, pagina 35